Kandidaat wethouder SGP

22 dec 2012

Hoornaar. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft de heer Akkerman zich beschikbaar gestelt als kandidaat-wethouder.

Akkerman heeft jarenlang bestuurlijke ervaring in Gorinchem en diverse samenwerkingsverbanden waar Giessenlanden in participeert.

Harmen Akkerman (52) is namens CU/SGP al ruim tien jaar wethouder in Gorinchem geweest. Daar beheerde hij de portefeuilles financiën, planning en control, onderwijs, jeugd en jongerenbeleid, jeugdzorg en kinderopvang. In de Giessemlandse coalitie van VVD-CDA en SGP is hij wethouder finanvien, onderwijs, jeugd en gezin, grondzaken,volksgezondheidgezondheid,ICT, personeel en organisatie en aanbestedingsbeleid.


Akkerman: 'Van oorsprong ben ik een plattelandsjongen en het vervolg in Giessenlanden blijft voor mij een bijzonder aantrekkelijke  uitdaging'.

Jan Lock, fractievoorzitter van de SGP, is ingenomen met de kandidatuur van Akkerman. 'Hij heeft bewezen op de terreinen die hij beheert vakman te zijn en past in profiel ook goed bij de aanpak die de SGP in haar verkiezingsprogramma rond financiën en financieel beheer voor ogen heeft. Door zijn langdurige ervaring in de regio helpt hij het nieuwe college ook in positie te brengen.' Door zijn ervaring in Gorinchem i.c.m. 4 jarig wethouderschap in Giessenlanden is hij uitstekend in staat om Giessenlanden in de bestuurlijke ontwikkelingen een goede positie te geven.

« ga terug