Bestuur

Als bestuur van de kiesvereniging zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse gang zaken én het lange termijnbeleid voor SGP Giessenlanden. Dat betekent onder meer:

  • het organiseren van ledenvergaderingen
  • het voorbereiden van verkiezingscampagnes
  • het verzamelen van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen
  • het afvaardigen naar landelijke vergaderingen
  • bekendheid geven in Giessenlanden aan de SGP en haar standpunten
  • leden en niet-leden betrokken houden bij Bijbelse politiek.

Bestuursleden

  C. den Boer
voorzitter
vofcenldenboer@kliksafe.nl
 
  R. Otten
algemeen adjuct
ottenhoveniersbedrijf@solcon.nl
 
  W. van der Ham
secretaris
wvanderham@kliksafe.nl
 
  C.W.J.M.A. de Rooij
algemeen bestuurslid
famcderooij@kliksafe.nl
 
  E. Bikker
penningmeester
ebikker@solcon.nl
  J. Verheuvel
algemeen bestuurslid
j.verheuvel@kliksafe.nl