LID WORDEN

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke kiesverenigingen. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden. Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn dus automatisch daarmee ook lid van de partij. U krijgt dan maandelijks het landelijke tijdschrift De Banier en via onze elektronische nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het plaatselijke nieuws.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Alvast hartelijk dank en graag tot ziens op één van onze vergaderingen!

Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over de toelating als lid.